Identifiera

QS 9001-2015

I den nya ISO-standarden ISO 9001-2015 ställs större krav på att mäta kundnöjdhet och förstå hela företagets samverkan med sina kunder. Utifrån det kan man fatta beslut och genomföra förändringar. I mångt och mycket bygger den nya standarden på de insikter och uppfattningar som QualitySales står för.

Den metodik som QualitySales har utvecklat garanterar både att företag möter kraven i den nya standarden. Samtidigt får företag ovärderliga insikter som underlag för sin affärsutveckling. Vår metodik bygger på att kundföretagets organisation, ledning och styrning har kundfokus.

I våra uppdrag identifierar vi om kundföretaget och dess medarbetare samverkar effektivt med kunden så att kundvärde och kundnytta levereras. Vår tjänst QS 9001-2015 omfattar en kombination av enkäter riktade mot medarbetare samt enkäter riktade till olika kundsegment. Enkäterna ersätter fullt ut traditionella kund- och medarbetarundersökningar.

Resultatet blir bland annat en åtgärdsmatris där de områden som kunderna tycker är betydelsefulla identifieras och relateras till de betyg kunderna sätter på kundföretaget. Därefter görs en jämförelse med de alternativ som finns tillgängliga. I tillägg levereras en GAP-analys där medarbetarnas uppfattningar ställs mot kundernas uppfattningar och avvikelser identifieras.

Vill du byta ut traditionella kund- och medarbetarundersökningar mot något som skapar reellt värde och samtidigt möter kraven i den nya ISO-standarden så kontakta oss så berättar vi mer.