Identifiera & rekommendera

QS HÄLSOCHECK – IDENTIFIERA & REKOMMENDERA

Många ledningsgrupper diskuterar strategival utifrån vad man tror skapar kundvärde och vad man tror motiverar medarbetare. I många fall blir det den i ledningsgruppen som är bäst på att föra fram sina argument som ”vinner” och baserat på det görs strategiska val. QS metodik Identifiera & rekommendera bygger på fakta och i en QS hälsocheck tar vi reda på vilka möjligheter och utmaningar som är avgörande i kundföretagets erbjudande och i sin samverkan med sina kunder.

Genom detta kan vi på ett precist sätt tillföra kunskap om hur kundföretaget bör förbättra arbetet med sitt erbjudande, sina kundrelationer och sin kundutveckling. I tillägg till detta kan samma metod användas för att fastställa vad som är avgörande för nya potentiella kunder. Och vad som därmed det fortsatta affärsutvecklingsarbetet bör fokuseras på. Med dessa insikter, som är verifierade i affärsmiljön, kan kundföretaget fatta beslut om vägval och prioriteringar.

VILKA ÄR ERA VIKTIGASTE MÅL?

En QS hälsocheck inleds med ett arbetsmöte där QS tillsammans med kundföretaget benar ut kundföretagets viktigaste mål, utmaningar och framgångsfaktorer. Även kundstruktur och interna förutsättningar klargörs. Baserat på detta möte och med utgångspunkt från QS metodik tar QS fram ett detaljerat förslag på en studie som normalt omfattar olika kund och medarbetargrupper.

Efter genomförd studie gör QS en analys och som bygger på de metoder som QS under många år utvecklat. I det sista steget av en QS hälsocheck ger QS rekommendationer baserat på de fakta som verifierats i kundföretagets affärsmiljö. I förekommande fall utvecklas även strategier tillsammans med kundföretagets ledning. Sammantaget ger en QS hälsocheck ett i affärsmiljön verifierat underlag för kundföretagets affärsutveckling. Vill du veta mer så kontakta oss för ett möte.

DIAGNOS

QS diagnos är vår mest omfattande tjänst inom identifiera & rekommendera. QS diagnos är en långtgående tillämpning av QS hälsocheck som i tillägg till alla de moment som genomförs i en QS hälsocheck även normalt sett omfattar en objektiv omvärldsanalys och djupintervjuer inom de områden som identifierats som kritiska i en inledande studie.

En QS diagnos rekommenderas till alla företag som står inför eller mitt i betydande förändringar internt eller i sin affärsmiljö. I de flesta fall är målet att skapa en verifierad förståelse för hur kundföretagets affärsmiljö kommer se ut om fem eller tio år och vilken roll man måste ha för att vara framgångsrik då. Genom en QS diagnos får kundföretaget djupgående och faktabaserade insikter som ger bra underlag för sitt strategi och affärsutvecklingsarbete.

Även en QS diagnos inleds med ett arbetsmöte där vi tillsammans med kundföretaget benar ut kundföretagets viktigaste mål, styrkor, svagheter, möjligheter, utmaningar och framgångsfaktorer. Efter ett inledande arbetsmöte skräddarsys ett förslag baserat på kundföretagets utmaningar och behov. Kontakta oss gärna för ett möte så berättar vi mer om att identifiera & rekommendera

QS SÄLJEFFEKTIVITET

QS säljeffektivitet vänder sig till försäljningschef eller VD som känner sig trygg med företagets produkter och tjänster och leveransen av dessa, men som ser en förbättringspotential i det faktiska säljarbetet.

QS säljeffektivitet fokuserar på relationen mellan kund och säljande personal och omfattar en 360 graders studie där säljarnas, ledningens, kundernas uppfattning ställs mot vedertagen teori inom samtliga områden som är väsentliga för ett effektivt säljarbete.

Ett QS säljeffektivitets projekt omfattar intervjuer baserat på QS metodik och oftast sambesök med säljare. Efter genomfört arbete görs en GAP-analys baserad på QS metodik, förbättringsområden identifieras och en rekommendation baserad på fakta lämnas.

Även ett säljeffektivitetsprojekt inleds med ett arbetsmöte där mål, problemområden och omfattning fastställs. Efter ett inledande arbetsmöte skräddarsys ett förslag baserat på kundföretagets utmaningar och behov. Kontakta oss gärna för ett möte så berättar vi mer.