Etablera

Beslut om en ny strategi, ett nytt arbetssätt eller ett förändrat erbjudande är lite värt om inte medarbetarna i organisationen förstår det och gör det till sitt eget. En genomförd QS Hälsocheck eller QS Diagnos leder ofta till någon form av förändrings- eller utvecklingsbehov.

Nya produkter eller tjänster måste definieras och konkretiseras. Nya processer måste utvecklas, dokumenteras och etableras. Ibland behöver ett nytt arbetssätt att införas och ny kunskap måste tillföras. I vissa fall finns kompetens och resurser internt för att etablera en förändring. Men många företag eller organisationer har inte tid, kompetens eller resurser för att själva etablera en förändring. Inte sällan finns det även ett visst mått av internt motstånd mot förändring, vilket ställer större krav på processen.

Etablera förändringar i organisationen

QualitySales har metoder och modeller för att på ett strukturerat sätt etablera förändringar i organisationer. Våra seniora konsulter har bred erfarenhet av förändringsarbete både i linjefunktioner och som konsulter. Slutresultatet av ett genomfört etableringsarbete är att medarbetarna vet vad som är annorlunda, de förstår vad det betyder för dem och de vill förändra sitt eget beteende och/eller arbetssätt så det stödjer företagets nya eller förändrade strategi.

Vi har etablerat ett stort antal förändringar i såväl större, komplexa organisationer, som i mindre och medelstora företag. Varje projekt är unikt och inleds alltid med ett förutsättningslöst arbetsmöte. Där bland annat nuläge, önskat läge, interna förutsättningar och utmaningar klargörs. Baserat på det inledande arbetsmötet tar QualitySales fram ett förslag till ett projekt där QualitySales i större eller mindre omfattning hjälper kundföretaget att på ett effektivt sätt etablera en förändring.