Vad vi gör

QualitySales mission är att öka företagsvärdet för ägarna och därigenom bidra till att vårt kundföretag får bättre förutsättningar att överleva framgångsrikt i en omvärld som idag präglas av snabba förändringar och stark konkurrens.

Hur kan vi säkerställa det vi lovar?

Vi garanterar att kundföretagets val att arbeta med en QualitySales affärskonsult blir framgångsrikt på grund av att våra konsulters kompetens att utföra uppdraget bygger på den utbildning de har i QualitySales metodik.

vad qualitysales gör

Om metodiken

Metodiken har tillämpats framgångsrikt i en lång rad av uppdrag. Vi kan lämna referenser på nöjda företagskunder i flera olika branscher. Vi har utvecklat en generisk arbetsmetodik vilken anpassas till uppdragsgivarens förutsättningar och målsättningar. Våra mätningar och analyser bygger på ett utifrån och in och ett nerifrån och upp tänk.

Det innebär att vi bygger våra slutsatser på vad vår uppdragsgivares kunder och medarbetare har för uppfattning. Nedanstående bild beskriver schematiskt de områden vi normalt analyserar;

 

metodik för affärskonsulter

Affärskonsulter med hög kompetens och utbildning

Samtliga av våra affärskonsulter har en relevant högskoleutbildning med inriktning på företagande och affärsverksamhet. Våra seniora konsulter bygger sin erfarenhet på mångårig verksamhet i företagsledande roller och som konsulter till företagsledningar. De seniora konsulternas kompetens omfattar olika branscher.

Våra juniora konsulter har högskoleutbildning och några års erfarenhet av konsultverksamhet.

Gemensamt för alla våra affärskonsulter är att alla har genomgått en utbildning i QS metodik och arbetssätt.

Vill du komma i kontakt med oss?

Vill du öka din försäljning?