Om QualitySales

QualitySales är ett innovativt konsulthus med fokus på intäktsgenerering och tillväxt. Vår vision är att förändra marknadens syn på försäljning.

Vi vill med vårt synsätt och vår metodik få verksamheter att bygga sin kundsamverkan utifrån en gedigen insikt och kunskap om sina kunder och kundernas syn på faktorer som skapar värde. Detta ger starkare och mer långsiktiga kundrelationer och därmed högre tillväxt och lönsamhet. Vi har en helhetssyn på försäljning som omfattar företagets hela samverkan med befintliga och nya kunder.

QualitySales expertis

Vår kärnkompetens är att mäta och analysera förutsättningarna för lönsam tillväxt inom företag och i företags affärsmiljö och baserat på det ge rekommendationer, samt tillsammans med kunden utveckla strategier. Flera av våra konsulter har även en gedigen erfarenhet av förändringsledning och kompetensutveckling. Vår uppgift är att hjälpa VD att lyckas genom att säkerställa att strategier utvecklas och implementeras så att uppsatta ägarmål nås.

Hur allt startade

Utvecklingen av vår metodik började år 2005 i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm. Våra första pilotuppdrag där våra metoder och vårt arbetssätt användes utfördes redan 2006. Sedan dess har utvecklingen av våra metoder och vårt arbetssätt skett kontinuerligt och parallellt med att våra konsulter framgångsrikt utfört uppdrag i en rad olika branscher.

År 2015 expanderade vi till Göteborg och fick i och med expansionen in tung kompetens inom individuell kompetensutveckling.