Tysk koncern med e-handel och butiker

Den tyska koncernen med dotterbolag i Sverige driver en stor e-handel  och 29 butiker för yrkesproffs inom fordon, bygg, installation och industri. Företaget har idag totalt 360 anställda i Sverige och en omsättning på 731 mkr. Uppdraget innefattade två olika delar som kan delas in i ”process för nyckelkunder” och ”tillväxtprogram”.

Kundens mål och utmaningar

Bolaget stod inför utmaningen att de saknade tydliga processer och ett enhetligt arbetssätt. Därför var målet med uppdraget ”process för nyckelkunder” att identifiera, utveckla, och dokumentera interna processer och verksamhetssystem. Uppdragsgivaren hade höga krav på en ökning i omsättning. QualitySales tog därför också fram förslag avseende hur bolaget skulle säkerställa en betydande omsättningsökning.

Uppdragets åtgärdspunkter

• Kvantitativa analyser för kunder och medarbetare
• Djupintervjuer med personal
• Analys och sammanställning av rekommendationer
• Framtagning av process och arbetssätt för nyckelkunder.
• Effektivitetsprogram
• Framtagande av tillväxtprogram
• Hjälp med etablering och säkerställande av förändringar.

Resultatet?

QualitySales har i båda uppdragen preciserat förbättringsområden och rekommendationer på hur företaget kan gå vidare i sin utveckling av försäljningsverksamheten samt skapa betydande tillväxt inom en starkt konkurrensutsatt marknad. Företaget har under tre års tid implementerat de framtagna rekommendationerna avseende, värdebaserad försäljning, arbetssätt och process vilket lett till ökat omsättning och en tydligare process vid arbete med nyckelkunder.

Vill du också förbättra din försäljning?

Kontakta oss