Ledande leverantör inom fordonsbranschen

Kunden har lång erfarenhet inom produktutveckling av förbrukningsartiklar för fordonsbranschen. De är en ledande leverantör av ”rullande marknadsföring” till bland annat bilhandlare, verkstäder och trafikskolan i hela Sverige. Bolaget har stora ambitioner och ledningsgrupper ville genomföra en rad förbättringar för att nå dessa.

Hur främjar man tillväxt utan att tappa lönsamheten?

Första steget var att genomföra ”QS Hälsocheck” som identifierar problemen och fallgropar som ett bolag kan ha. Genom att utföra hälsochecken kunde QualitySales ge djupgående och faktabaserade insikter som låg till underlag för en tillväxtplan.

Rekommendationer

Nedan kan du läsa några exempel från tillväxtplanen som QualitySales tog fram.

  • Tillväxtmöjligheter för olika produktområden och kundkategorier.
  • Vilka beslutfattare hos kunderna som bör bearbetas för ökad försäljning.
  • Vilka marknadssatsningar som är mest effektfulla.
  • Hur kunderna vill samverka/göra affärer idag och i framtiden.
  • Vilka parametrar som skulle få kunderna att köpa mer.
  • Styrkor och åtgärdsområden i deras samverkan med kunder.

Resultat

Genom att följa QualitySales rekommendationer kunde bolaget öka sin omsättning och fortsätta vara ledande inom industrin.