SÄKERSTÄLLA

STÖRSTA UTMANINGARNA?

Att åstadkomma en varaktig förändring är för många organisationer kanske den allra största utmaningen. Samtidigt utan att lyckas med att varaktigt förändra så är såväl analys, strategiarbete och implementeringsarbete bortkastad tid och slöseri med pengar.

VAD GÖR DÅ FÖRETAGEN?

Några få gör ingenting, men de allra flesta utbildar sina medarbetare. Utbildningen i sig kan ske på många olika vis. Allt från en inspirerande ”Kick-Off föreläsning” vilka är som regel underhållande där och då men förändringsgraden hos publiken är låg, för låg. Sedan har vi olika grad ambitiösa utbildningsinsatser.

ÅSTADKOMMER DE NÅGON SKILLNAD?

”Sådär” är det korta svaret. Ett USA-baserat analys- och undersöknings-företag, ES Research, fann för en tid sedan i en undersökning att 9 av 10 utbildningsinitiativ har ingen bestående effekt efter 120 dagar.

VARFÖR?

Undersökning identifierade några misstag:

1. Behoven missbedöms
2. Undervärdering av behovet av ren kunskap
3. Oförmåga att kartlägga personliga egenskaper
4. Interna processer och arbetsmetoder är dåligt kartlagda och definierade
5. Dåliga förberedelser före utbildningen
6. Brist på uppföljning
7. Ingen utvärdering

På QS har vi flerårig vana att neutralisera dessa fallgropar, ja faktum är att vår metodik baseras på att neutralisera fallgroparna och fokusera på att realisera strategierna och nå ägarmålen genom handling.

Inom tjänsteområdet Säkerställa arbetar vi med hela marknads- och säljorganisationen. Det kan omfatta roller som verkställande intäktsansvarig, försäljningschef, innesäljare, fältsäljare och Key Account Managers.