QS VS STANDARD

Det finns ett stort antal konsultföretag på marknaden. Vad skiljer då QS från alla andra? En av våra kunder sa ”de har samma kompetens som de stora internationella konsultbolagen, men de är snabbare, mer pragmatiska och billigare”. Även om vi givetvis är stolta över det så är det inte hela sanningen.

En skillnad är att vi inte tar ”pekjobb”. Vi har en bestämd uppfattning som du kan läsa om i ”The Book” på sidorna 2-3. Vi arbetar bara med företag och organisationer som delar vår uppfattning.

Ytterligare en skillnad är att vi alltid arbetar med ett utifrån- och in perspektiv och med fakta. Det är kundernas uppfattning om vad som levererar värde som är styrande och den uppfattningen måste verifieras.

Den sista betydande skillnaden är att vi fokuserar på tillväxt och intäktsgenerering och samtliga våra seniora konsulter har skapat tillväxt på riktigt.