QS METODIK

Vi har utvecklat en generisk arbetsmetodik vilken anpassas till uppdragsgivarens förutsättningar och målsättningar. Våra mätningar och analyser bygger på ett utifrån och in och ett nerifrån och upp tänk.

Det innebär att vi bygger våra slutsatser på vad vår uppdragsgivares kunder och medarbetare har för uppfattning. Nedanstående bild beskriver schematiskt de områden vi normalt analyserar;