QS HISTORIA

Utvecklingen av QS metodik började år 2005 i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm. Våra första pilotuppdrag där våra metoder och vårt arbetssätt användes utfördes redan 2006.

Sedan dess har utvecklingen av våra metoder och vårt arbetssätt skett kontinuerligt och parallellt med att våra konsulter framgångsrikt utfört uppdrag i en rad olika branscher.

År 2015 expanderade vi till Göteborg och fick i och med expansionen in tung kompetens inom individuell kompetensutveckling.