QS EXPERTIS

QS kärnkompetens är att mäta och analysera förutsättningarna för lönsam tillväxt inom företag och i företags affärsmiljö och baserat på det ge rekommendationer, samt tillsammans med kunden utveckla strategier.

Flera av våra konsulter har även en gedigen erfarenhet av förändringsledning och kompetensutveckling. Vår uppgift är att hjälpa VD att lyckas genom att säkerställa att strategier utvecklas och implementeras så att uppsatta ägarmål nås.