PROCESS

QS har utvecklat i grunden generiska arbetsprocesser som alltid i någon omfattning anpassas till Kundföretagets behov. Samtliga projekt inleds med ett kostnadsfritt och förutsättningslöst arbetsmöte där syftet är att skapa förståelse för Kundföretagets interna och externa förutsättningar, viktiga mål, samt väsentliga möjligheter och utmaningar.

Baserat på detta inledande arbetsmöte tar QS fram ett förslag som i detalj beskriver såväl arbetssteg som metoder och modeller och förväntade effekter.

När vi på QS utvecklat våra processer har vi gjort det med utgångspunkt från vår bestämda uppfattning om att intäktsgenerering är hela företagets angelägenhet, att förändringar sker allt snabbare och att en förutsättning för att lyckas är att man på djupet förstår sina kunders uppfattning om vad som skapar värde för dem.

Vi utgår alltid från ägarmål och målet med våra projekt är alltid att VD och bolaget ska lyckas genom att säkerställa att ägarmålen nås. Gemensamt för QS processer, oavsett vilken tjänst som köps, är att de är tids- och kostnadseffektiva och att de bygger på ett utifrån och in tänk.