KORT OM QS

QS är ett innovativt konsulthus med fokus på intäktsgenerering och tillväxt. Vår vision är att förändra marknadens syn på försäljning.

Vi vill med vårt synsätt och vår metodik få verksamheter att bygga sin kundsamverkan utifrån en gedigen insikt och kunskap om sina kunder och kundernas syn på faktorer som skapar värde.

Detta ger starkare och mer långsiktiga kundrelationer och därmed högre tillväxt och lönsamhet. Vi har en helhetssyn på försäljning som omfattar företagets hela samverkan med befintliga och nya kunder.