ERBJUDANDE

Vi utvärderar uppdragsgivarens erbjudande utifrån ett kundperspektiv. Vilket värde och vilken nytta ger det kunden? I utvärderingen tillför vi även analys av försäljningsstatistik samt enkäter och intervjuer med kunder och medarbetare.

När vi värdesatt erbjudandet utvärderar vi hur värde och nytta kommuniceras med kunden. Även här har vi ett uttalat kundperspektiv. Vårt uppdrag resulterar i en presentation av analys och förbättringsförslag. Självfallet medverkar vi i genomförande av förslaget om vår kund så önskar.