NYHETSANALYS

HUR BRA KOLL HAR DU? Genom att hålla sig ajour med omvärlden så får man bättre koll och kan få fördelar av dessa förändringsfaktorer. VET DU VILKA FAKTORER SOM PÅVERKAR DITT FÖRETAG MEST? – Finns det omvärldsfaktorer som påverkar vem kunderna gör affärer med? – Finns det omvärldsfaktorer som påverkar hur kunderna agerar? – Finns […]