CASE 3

Uppdragets bakgrund

Den tyska koncernen med dotterbolag i Sverige är ledande inom järnhandelsvaror och partihandel. Företaget har idag totalt 360 anställda i Sverige och en omsättning på 731 mkr. Uppdraget innefattade två olika delar som kan delas in i ”process för nyckelkunder” och ”tillväxtprogram”.

Kundens mål och utmaningar

Företaget stod inför utmaningen att de saknade tydliga processer och ett enhetligt arbetssätt. Därav var målet med uppdraget ”process för nyckelkunder” att identifiera, utveckla, och dokumentera interna processer och verksamhetssystem. Vidare då uppdragsgivaren hade krav på en ökning i omsättning var målet med uppdraget ”tillväxtprogram” att ta fram förslag avseende hur bolaget skulle säkerställa en betydande omsättningsökning.

Uppdragets åtgärdspunkter

Uppdraget innefattade följande moment:

• Kvantitativa analyser för kunder och medarbetare
• Djupintervjuer med personal
• Analys och sammanställning av rekommendationer
• Framtagning av process och arbetssätt för nyckelkunder.
• Effektivitetsprogram
• Framtagande av tillväxtprogram
• Hjälp med etablering och säkerställande av förändringar.

Resultat

QS har i båda uppdragen preciserat förbättringsområden och rekommendationer på hur företaget kan gå vidare i sin utveckling av försäljningsverksamheten samt skapa betydande tillväxt inom en starkt konkurrensutsatt marknad. Företaget har under tre års tid implementerat de framtagna rekommendationerna avseende, värdebaserad försäljning, arbetssätt och process vilket lett till ökat omsättning och en tydligare process vid arbete med nyckelkunder.