CASE 1

Uppdragets bakgrund

Uppdragsbeställaren är ett börsnoterat It-företag med omkring 130 anställda och en omsättning på 800 Mkr. Företagets verksamhet kretsar kring att erbjuda dagens och morgondagens IT-lösningar med högsta kvalitet.

Kundens mål och utmaningar

Företaget var i behov av att utveckla deras erbjudna tjänster för att öka försäljning och tillväxt. QS uppdrag innefattade därav vidareutveckling av företagets tjänster, erbjudande och kundsamverkan. Vidare var målet att ta fram och implementera stödprocesser internt inom verksamheten.

Åtgärdspunkter under uppdraget

Momenten i uppdraget kretade kring insamling av information och fakta som sedan leder fram till rekommendationer. Mer specifikt involverade uppdraget följande moment:

• Kvantitativa undersökningar och analyser kring kunder och medarbetare
• Djupintervjuer med ledningspersonal
• Analys av insamlat material och sammanställning av rekommendationer
• Utveckling av effektivitetsprogram
• Utveckling av tillväxtprogram
• Hjälp med etablering och säkerställande av förändring

Konkreta projektleverabler

QS levererade följande delar i uppdraget:

• Utveckling av Balanserat Styrkort för verksamheten avseende kunder, personal, erbjudande och processer.
• Utveckling av företagets Managerade tjänster som involverade ”Infrastruktur som tjänst”, ”Arbetsplats som tjänst”, ”Backup som tjänst” och ”Utskrift som tjänst”. Managerade tjänster är idag ett av företagets prioriterade områden och berör alla kompetensområden.
• Utveckling av konkurrenskraftiga och leveranssäkrade tjänster inom samtliga av företagets kompetensområden samt implementation i konsult och säljorganisation.
• Framtagande av affärsplan och processdokumentation för samtliga kompetensområden inom verksamheten.
• Upprättande av processer, rutiner, roller och ansvar samt systemstöd. Gäller processflöden från Marknadskommunikation – Prospektering – Affärsavslut – Genomförande av tjänsten/uppdraget – Affärsuppföljning.
• Förbättra och uppdatera tjänster så att de även innefattade mätning av ekonomi och kundnöjdhet.
• Säkerställa arbetssätt och mallar så att alla av företagets affärsområden arbetar på ett likartat sätt.

Resultat

Under detta verksamhetsår ökade omsättningen med 16 % till 707 Mkr (610), EBITDA uppgick till 29,3 Mkr (15,9) och årets resultat blev 12,3 Mkr (4,6) samtidigt som aktiekursen ökade med 160%.