ANLITA QS?

QS hjälper företag att skapa långsiktig konkurrenskraft och accelerera sin tillväxt genom att säkerställa ”rätt” och varaktiga förändringar i erbjudande, kommunikation, styrning och arbetssätt. Många företag baserar strategiska beslut och större investeringsbeslut på uppfattningar hos enskilda medlemmar i ledningsgruppen, vilket är riskfyllt.

Med QS hjälp får ni istället insikter och rekommendationer som bygger på fakta och som beskriver hur era kunder upplever ert erbjudande och er samverkan med dem. Vi ger er också en verifierad bild av era kunders uppfattning om hur de vill att ett framtida erbjudande och samarbete ska se ut. En investering i ett QS uppdrag är en billig försäkring mot felanalyser, felbeslut och felinvesteringar.