NYHETSANALYS

HUR BRA KOLL HAR DU?
Genom att hålla sig ajour med omvärlden så får man bättre koll och kan få fördelar av dessa förändringsfaktorer.

VET DU VILKA FAKTORER SOM PÅVERKAR DITT FÖRETAG MEST?
– Finns det omvärldsfaktorer som påverkar vem kunderna gör affärer med?
– Finns det omvärldsfaktorer som påverkar hur kunderna agerar?
– Finns det omvärldsfaktorer som påverkar just din bransch?
– Är du medveten om vikten av att göra en omvärldsanalys för att ta reda på hur omvärldsaktörer och omvärldsfaktorer påverkar företag och branscher, oavsett det gäller kortsiktigt eller långsiktigt?

VILKA OMVÄRLDSAKTÖRER PÅVERKAR?
– Kunder
– Leverantörer
– Konkurrenter
– Nya aktörer
– Digitala substut

VILKA OMVÄRLDSFAKTORER PÅVERKAR?

NYA ELLER FÖRÄNDRADE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR
Vad innebär den nya marknadsföringslagen för mitt företag? Produkt- ansvarslagen, hur berör det vårt företag. Det är viktigt att hålla reda på lagar och förordningar som reglerar mina produkter/tjänster. Den nya lagen om obligatoriska vinterdäck skapade möjligheter för däcktillverkarna och däckverkstäderna.

POLITISKA BESLUT
Politiker stiftar lagar men agerar även både nationellt och lokalt. En höjning av arbetsgivareavgiften ökar kostnaderna, ett beslut om en ny vägsträckning kan vara dödsstöten mot flera företag. Subventioner, anslag, etableringsstöd mm kommer och går och skapar ständig obalans mellan företag.

KONJUNKTURER
Konjunktursvängningar sker både på nationell och internationell nivå. Det är inte alltid som dessa sammanfaller. Det finns också konjunktursväng- ningar inom en bransch och den behöver inte heller sammanfalla med andra konjunkturcykler. För vissa verksamheter sker kraftiga svängningar även under ett år. Dessa svängningar kan kraftigt påverka prissättningen.

TEKNOLOGISK UTVECKLING
Dagens teknologi är kanske omodern imorgon. Utvecklingen sker snabbt och det är inte bara inom IT-sektorn. Säljer du ”omodern” produkter får du vara beredd på att sänka priset kraftigt.

PRODUKT-/ TYPGODKÄNNANDE
Krav på märkning såsom exempelvis CE-märkning, uppfyllande av olika säkerhetskrav som utfärdas och regleras av myndigheter.

VÄRDERINGAR OCH ATTITYDER
Förändringar i den allmänna opinionen som kan förstärka, försvåra eller försena olika aktiviteter. En förändring i attityder kan snabbt leda till ett stort överskott med prisfall som följd. Såsom exempelvis inom livsmedelsbranschen där det ständigt påvisas fusk med innehållsdeklarationer eller felaktiga datum- och ursprungsmärkningar.

TRENDER OCH LIVSSTILSFÖRÄNDRINGAR
Dessa påverkar kundernas produktval i allra högsta grad.

MEDIA
På vilket sätt behandlas produkter, tjänster och branscher medialt sett? Är det i positiv eller negativ ton, och vilka blir effekterna på lång respektive kort sikt? Utbudet av produkter och tjänster inom sin kategori talar om hur trendig en bransch är eller inte. Media kan genom sitt mediala utrymme styra till mångt om mycket, genom subjektiva publiceringar, vilket kan resultera i både prisökningar och prissänkningar.

DIGITALA PLATTFORMAR/ INTERNET
Detta fenomen har skapat en helt ny värld av förutsättningar för många företag. Internetbaserad kommunikation, IP-telefoni (ljud, bildtelefoni och konferenssamtal) E-handel, Internetbanking, Digital filöverföring, Musiknedladdning, E-learning, med mer, har på olika sätt påverkat många företags produkt och tjänsteutbud samt prissättning.

KLIMAT
En kall och regnig sommar gynnar solresearrangörer vilket leder till ökade priser, samtidigt som priserna i Sverige sjunker till följd av låg eller utebliven turism. En vinter utan snö påverkas också turismnäringen, rese- och eventarrangörer.

INTERNATIONALISERING
Den ekonomiska och monetära unionen EMU, ekonomiskt stöd och bidrag till projekt inom många olika områden, EU stöd samt arbetskraftinvandringen.

PERSONALFÖRSÖRJNING
Tillgång till kvalificerad arbetskraft, pensionsavgångar, vikarier, projektanställningar.

FINANSIÄRER
Krav från centrala finansiärer, huvudmän och kreditgivare