Slide background

Amgen Sverige: QualitySales utvecklar och förbättrar samverkan med våra kunder

Slide background

QualitySales hjälper Cramo att förstå vad regionala kunder efterfrågar

Slide background

Amgen Norge: QualitySales säkerställer en tydlig och bra effekt av uppdraget

Slide background

QualitySales utvecklar Würth’s nyckelkundsprocess som nu implementeras internationellt

Hur ser en modern säljprocess ut?

Kunden gör affär med hela företaget och kunden förväntar sig en enkel och problemfri hantering av köpet genom hela processen.

Vårt arbetssätt

QualitySales har ett utvecklat arbetssätt som utgår från dina strategier och mål. Vår metodik innebär att förankringsarbetet påbörjas i ett tidigt skede i analysfasen.

Arbetsmoment och resultat

Vilka typiska moment ingår i QualitySales arbete? Vad är det bestående resultatet som bygger ökad tillväxt och lönsamhet?    

QualitySales synsätt

Hur byggs rätt säljkultur?

Rätt säljkultur är avgörande för hur framgångrikt ditt företag eller verksamhet är. Vi tror på följande tes som Lars-Johan Åge på Handelshögskolan i Stockholm skapat;

Kunden har beslutat sig

Internationella undersökningar (Harvard Business Review 2012) visar på att 60% av kundens köpprocess redan är genomförd innan första kontakt med potentiella leverantörer tas.

Kundteam – QualitySales bryter silo tänkandet i kundarbetet

I en tid där kunden till allt större del styr affären och där kundens valmöjligheter är större än någonsin tidigare ställs allt större krav på det levererande företaget.

Hur ökar du försäljningsverksamhetens skalbarhet (samt minskar individ beroendet)?

QualitySales metodik omfattar bland annat att intervjua kunder och medarbetare, kvantitativt såväl som kvalitativt.